Materiały do Pracy W domu

  • Zerówka: Muchomorki i Pszczółki             
  •       
 LOGOPEDIA 23.03.20. 
Ćwiczenia i zabawy plik
Sylaby i głoski plik
Wąż - zabawa oddechowa plik
Znajdź [p] plik
LOGOPEDIA 30.03.20.
Dopasuj wyraz plik
Przeczytaj plik
Rymy plik
LOGOPEDIA 6.04.20.
Zadania plik
Utrwalanie [r] w wyrazach plik
Usprawnianie dłoni plik
LOGOPEDIA 14.04.20.
Ćwiczenia prawidłowego przełykania plik
Przygotowanie do głoski [R] plik
Dopasuj wyraz do obrazka [R] plik
Proste zdania [R] plik
LOGOPEDIA 20.04.20. 
Gimnastyka plik
Szcz w wyrazach plik
R wyrazy z sylab plik
LOGOPEDIA 27.04.20.
Tworzenie pojęć 1 plik
Tworzenie pojęć 2 plik
Tworzenie pojęć 3 plik
Tworzenie pojęć 4 plik
LOGOPEDIA 4.05.20.
Ćwiczenia narządów artykulacyjnych. plik
Gra z głoską [r]. plik
Różnicowanie [r] i [l] - kolorowanka. plik
LOGOPEDIA 11.05.20.
Ćwiczenia narządów artykulacyjnych. plik
Odczytaj. plik
LOGOPEDIA 18.05.20.
Ćwiczenia warg. plik
Ukryte wyrazy. plik
LOGOPEDIA 25.05.20.
Ćwiczenia żuchwy plik
Wyrazy z [R] - zamaluj litery. plik
LOGOPEDIA 1.06.20.
Ćwiczenia oddechowe. plik
Ćwiczenia słuchowe 1. plik
Ćwiczenia słuchowe 2. plik
Ćwiczenia słuchowe 3. plik
Wymyśl rymy. plik
Analiza i synteza sylabowa. plik
Analiza i synteza wyrazowa. plik
LOGOPEDIA 8.06.20.
Ćwiczenia z małpką. plik
Ćwiczenia słuchowe. plik
Różnicowanie L - R w związkach - 1. plik
Różnicowanie L- R w związkach - 2. plik
Różnicowanie L - R w związkach - 3. plik
Różnicowanie L - R w związkach - 4. plik
LOGOPEDIA 15.06.20.
Pionizacja języka. plik
Różnicowanie L - R w zdaniach 1. plik
Różnicowanie L- R w zdaniach 2. plik
Różnicowanie L- R w zdaniach 3. plik
Różnicowanie L - R w zdaniach 4. plik
LOGOPEDIA 22.06.20.
Ćwiczenia warg 2. plik
Przeczytaj - pory roku. plik
Przeczytaj - wyrazy z [R]. plik
LOGOPEDIA 29.06.20.
Wakacyjne ćwiczenia. plik
Wysłuchaj K plik
Wysłuchaj N plik
Wysłuchaj T plik

  

 Zadania 22-26 VI 2020 r. 
22-06-2020 plik
23-06-2020 plik
24-06-2020 plik
25-06-2020 plik
26-06-2020 plik
Ślimak, ślimak pokaż rogi plik

  

 

 Język angielski od 8 - 26 VI 2020 r. 
15-19 VI 2020 plik
22-26 VI 2020 plik
8-12 VI 2020 plik plik

  • Pięciolatki: Skowronki i Rybki

  

  

 LOGOPEDIA 23.03.20. 
Ćwiczenia i zabawy plik
Sylaby i głoski plik
Wąż - zabawa oddechowa plik
LOGOPEDIA 30.03.20.
Sylaby plik
Dopasuj wyraz plik
Pokoloruj [Ż]  plik
LOGOPEDIA 6.04.20.
Zadania plik
Utrwalanie [sz] w wyrazach plik
Usprawnianie dłoni  plik
LOGOPEDIA 14.04.20.
Ćwiczenia prawidłowego przełykania. plik
Ćwiczenia przygotowujące do [r]. plik
Utrwalanie [cz] w wyrazach. plik
LOGOPEDIA 20.04.20.
Gimnastyka plik
dż - połącz takie same plik
dż w wyrazach plik
LOGOPEDIA 27.04.20.
Zagadki z głoską [sz]. plik
Zagadki z głoską [rz]. plik
Zagadki z głoską [cz]. plik
Zagadki z głoską [dż]. plik
LOGOPEDIA 4.05.20.
Ćwiczenia narządów artykulacyjnych. plik
Utrwalanie sz w związkach. plik
Utrwalanie rz/ż w związkach. plik
Utrwalanie cz w związkach. plik
Utrwalanie dź w związkach. plik
LOGOPEDIA 11.05.20.
Ćwiczenia narządów artykulacyjnych. plik
Utrwalanie [sz] w zdaniach. plik
Utrwalanie [rz] w zdaniach. plik
Utrwalanie [cz] w zdaniach. plik
Utrwalanie [dż] w zdaniach. plik
LOGOPEDIA 18.05.20.
Ćwiczenia warg. plik
Znajdź różnice - [sz]. plik
Znajdź różnice - [rz] plik
LOGOPEDIA 25.05.20.
Ćwiczenia żuchwy. plik
Znajdź różnice - [cz]. plik
Znajdź różnice - [dż]. plik
LOGOPEDIA 1.06.20.
Ćwiczenia oddechowe. plik
Ćwiczenia słuchowe 1. plik
Ćwiczenia słuchowe 2. plik
Ćwiczenia słuchowe 3. plik
Różnicowanie [s] - [sz] w wyrazach - kolorowanka. plik
Różnicowanie [z] - [rz] w wyrazach - kolorowanka. plik
Różnicowanie [c] - [cz] w wyrazach - kolorowanka. plik
Różnicowanie [dz] - [dż] w wyrazach- kolorowanka. plik
LOGOPEDIA 8.06.20.
Ćwiczenia z małpkami. plik
Ćwiczenia słuchowe. plik
Różnicowanie s - sz w związkach 1. plik
Różnicowanie s - sz w związkach 2. plik
Różnicowanie z - rz w związkach 1. plik
Różnicowanie z - rz w związkach 2. plik
Różnicowanie c - cz w związkach 1. plik
Różnicowanie c - cz w związkach 2. plik
Różnicowanie dz - dż w związkach. plik
LOGOPEDIA 15.06.20.
Pionizacja języka. plik
Różnicowanie sz - s w zdaniach 1. plik
Różnicowanie sz - s w zdaniach 2. plik
Różnicowanie sz - s w zdaniach 3. plik
Różnicowanie sz - s w zdaniach 4. plik
LOGOPEDIA 22.06.20.
Ćwiczenia warg 2. plik
Różnicowanie rz - z w zdaniach 1. plik
Różnicowanie rz - z w zdaniach 2. plik
Różnicowanie rz - z w zdaniach 3. plik
Różnicowanie rz - z w zdaniach 4. plik
LOGOPEDIA 29.06.20.
Wakacyjne ćwiczenia. plik
Różnicowanie cz - c w zdaniach 1. plik
Różnicowanie cz - c w zdaniach 2. plik
Różnicowanie cz - c w zdaniach 3. plik

 

 Zadania 22-26 VI 2020 r. 
Bezpieczne wakacje plik
Kolorowanki plik
Inne plik

  

 Język angielski od 1 VI - 19 VI 2020 r. 
8-12 VI 2020 r. plik
15-19 VI 2020 r. plik
22-26 VI 2020 plik

  • Czterolatki: Krasnale i Misie

LOGOPEDIA 23.03.20. 
Ćwiczenia i zabawy plik
Lalki plik
LOGOPEDIA 30.03.20.
O czym myśli? plik
Pokoloruj plik
LOGOPEDIA 6.04.20.
Zadania plik
Utrwalanie [Z] w wyrazach  plik
Usprawnianie dłoni  plik
LOGOPEDIA 14.04.20.
Ćwiczenia prawidłowego przełykania. plik
Wspieranie rozwoju mowy. plik
Utrwalanie [c] w śródgłosie. plik
Wzbogacanie słownika - wyrazy z [h]. plik
Połącz w pary - owady [k]. plik
LOGOPEDIA 20.04.20.
Gimnastyka plik
Dz - co lubi Jędza plik
Dz - połącz plik
Dz - wyrazy na sylaby plik
LOGOPEDIA 27.04.20.
Zagadki z głoską [s]. plik
Zagadki z głoską [z]. plik
Zagadki z głoską [c]. plik
Zagadki z głoską [dz]. plik
LOGOPEDIA 4.05.20.
Ćwiczenia narządów artykulacyjnych. plik
Utrwalanie s w związkach. plik
Utrwalanie z w związkach. plik
Utrwalanie c w związkach. plik
Utrwalanie dz w związkach. plik
LOGOPEDIA 11.05.20.
Ćwiczenia narządów artykulacyjnych. plik
Utrwalanie [s] w zdaniach. plik
Utrwalanie [z] w zdaniach. plik
Utrwalanie [c] w zdaniach. plik
Utrwalanie [dz] w zdaniach. plik
LOGOPEDIA 18.05.20.
Ćwiczenia warg. plik
Otocz wyrazy z [s]. plik
Otocz wyrazy z [z]. plik
Otocz wyrazy z [c] plik
LOGOPEDIA 25.05.20.
Ćwiczenia żuchwy. plik
Znajdź różnice - głoska [s]. plik
Znajdź różnice - głoska [z] plik
LOGOPEDIA 1.06.20.
Ćwiczenia oddechowe. plik
Ćwiczenia słuchowe 1. plik
Ćwiczenia słuchowe 2. plik
Ćwiczenia słuchowe 3. plik
Znajdź różnice - głoska [c]. plik
Znajdź różnice - głoska [dz]. plik
LOGOPEDIA 8.06.20.
Ćwiczenia z małpką. plik
Ćwiczenia słuchowe. plik
Różnicowanie s - ś - kolorowanka. plik
Różnicowanie z - ź - kolorowanka. plik
Różnicowanie c - ć - kolorowanka. plik
Różnicowanie dz - dź - kolorowanka. plik
LOGOPEDIA 15.06.20.
Pionizacja języka. plik
Różnicowanie s - ś w zdaniach 1. plik
Różnicowanie s - ś w zdaniach 2. plik
Różnicowanie s - ś w zdaniach 3. plik
Różnicowanie s - ś w zdaniach 4. plik
LOGOPEDIA 22.06.20.
Ćwiczenia warg 2. plik
Różnicowanie z - ź w zdaniach 1. plik
Różnicowanie z - ź w zdaniach 2. plik
Różnicowanie z - ź w zdaniach 3. plik
LOGOPEDIA 29.06.20.
Wakacyjne ćwiczenia. plik
Różnicowanie c - ć w zdaniach 1. plik
Różnicowanie c - ć w zdaniach 2. plik
Różnicowanie c - ć w zdaniach 3. plik

  

 Zadania 22-26 VI 2020 r. 
Karty pracy plik
Figury geometryczne plik
Grafomotoryka plik
Wakacje plik

  

 Język angielski od 8 - 26 VI 2020 r. 
8-12 VI 2020 r. plik
15-19 VI 2020 r. plik
22-26 VI 2020 plik

  • Trzylatki: Żabki i Sówki

 LOGOPEDIA 23.03.20. 
Ćwiczenia i zabawy plik
LOGOPEDIA 30.03.20.
Ćwiczenia  plik
Takie same plik
Kategoryzacja plik
LOGOPEDIA 6.04.20.
Zadania plik
Usprawnianie dłoni plik
LOGOPEDIA 14.04.20.
Wspieranie prawidłowego rozwoju mowy. plik
Wierszyk do nauki na pamięć. plik
Kolory - czerwony. plik
Kolory - niebieski. plik
Kolory - zielony. plik
LOGOPEDIA 20.04.20.
Gimnastyka plik
Jak mówi? plik
Jakiego koloru jest? plik
Zagadki plik
LOGOPEDIA 27.04.20.
Przeciwieństwa 1 plik
Przeciwieństwa 2 plik
Posegreguj obrazki. plik
LOGOPEDIA 4.05.20.
Ćwiczenia narządów artykulacyjnych. plik
Książeczka aktywująca - samogłoski cz.1 plik
LOGOPEDIA 11.05.20.
Ćwiczenia narządów artykulacyjnych. plik
Książeczka aktywująca - samogłoski cz.2. plik
Połącz - zwierzęta. plik
LOGOPEDIA 18.05.20.
Ćwiczenia warg. plik
Połącz takie same obrazki. plik
Połącz kolory. plik
Co nie pasuje? Kolory. plik
LOGOPEDIA 25.05.20.
Ćwiczenia żuchwy. plik
Książeczka aktywująca - zagadki. plik
LOGOPEDIA 1.06.20.
Ćwiczenia oddechowe. plik
Ćwiczenia słuchowe 1. plik
Ćwiczenia słuchowe 2. plik
Przyimki. plik
Przeciwieństwa. plik
LOGOPEDIA 8.06.20.
Ćwiczenia z małpką. plik
Ćwiczenia słuchowe. plik
Części ciała. plik
Dopasuj obrazek do cienia. plik
LOGOPEDIA 15.06.20.
Pionizacja języka. plik
Prawda czy fałsz. plik
Policz świnki. plik
Policz krówki. plik
LOGOPEDIA 22.06.20.
Ćwiczenia warg 2. plik
Wiosna plik
Lato plik
Jesień plik
Zima plik
LOGOPEDIA 29.06.20.
Wakacyjne ćwiczenia. plik
Który inny 1 plik
Który inny 2 plik
Który inny 3 plik

  

 Zadania 8 VI - 26 VI 2020 r. 
15-19 VI 2020 plik
22-26 VI 2020 r. plik
8-12 VI 2020 r. plik

  

 Język angielski od 8 - 26 VI 2020 r. 
8-12 VI 2020 r. plik
15-19 VI 2020 r. plik
22-26 VI 2020 plik

  • Motylki

   

 LOGOPEDIA 23.03.20. 
Ćwiczenia i zabawy plik
LOGOPEDIA 30.03.20.
Ćwiczenia plik
Takie same plik
Kategoryzacja plik
LOGOPEDIA 6.04.20.
Zabawy i ćwiczenia plik
Usprawnianie dłoni plik
LOGOPEDIA 14.04.20.
Wspieranie prawidłowego rozwoju mowy. plik
Wierszyk. plik
Duży - mały 1 plik
Duży - mały 2 plik
Kolory - zielony. plik
Kolory - czerwony. plik
LOGOPEDIA 20.04.20.
Gimnastyka plik
Jak mówi? plik
Jakiego koloru jest? plik
Zagadki plik
LOGOPEDIA 27.04.20.
Posegreguj obrazki. plik
Przeciwieństwa 1 plik
Przeciwieństwa 2 plik
LOGOPEDIA 4.05.20.
Ćwiczenia narządów artykulacyjnych. plik
Książeczka aktywująca - samogłoski cz.1. plik
LOGOPEDIA 11.05.20.
Ćwiczenia narządów artykulacyjnych. plik
Książeczka aktywująca - samogłoski cz.2. plik
Połącz - zwierzęta. plik
LOGOPEDIA 18.05.20.
Ćwiczenia warg. plik
Połącz takie same obrazki. plik
Połącz kolory. plik
Co nie pasuje? Kolory. plik
LOGOPEDIA 25.05.20.
Ćwiczenia żuchwy. plik
Książeczka aktywująca. plik
LOGOPEDIA 1.06.20.
Ćwiczenia oddechowe. plik
Ćwiczenia słuchowe 1. plik
Ćwiczenia słuchowe 2. plik
Przyimki. plik
Przeciwieństwa. plik
LOGOPEDIA 8.06.20.
Ćwiczenia z małpką. plik
Dopasuj cień do obrazka. plik
Części ciała. plik
LOGOPEDIA 15.06.20.
Pionizacja języka. plik
Prawda czy fałsz. plik
Policz krówki. plik
Policz świnki. plik
LOGOPEDIA 22.06.20.
Ćwiczenia warg 2. plik
Wiosna plik
Lato plik
Jesień plik
Zima plik
LOGOPEDIA 29.06.20.
Wakacyjne ćwiczenia. plik
Który inny 1 plik
Który inny 2 plik
Który inny 3 plik

  

 Zadnia dla Motylków od 22-26 VI 2020 r. 
Karty pracy plik
Kolorowanki plik
Wakacje plik