Aby zobaczyć animację musisz mieć włączoną obsługę Javascript w przeglądarce.
Aby zobaczyć animację musisz mieć włączoną obsługę Javascript w przeglądarce.

Regulamin

 • Dziecko zgłoszone do Przedszkola powinno do niego regularnie uczęszczać.
 • Rodzice ze względu na bezpieczeństwo dziecka zobowiązani są wprowadzać dziecko do budynku przedszkola osobiście oraz przekazać je osobie dorosłej-pracownikowi przedszkola. Za dzieci pozostawione bez opieki Dyrekcja jak i personel przedszkola nie bierze odpowiedzialności.
 • Dzieci schodzą się od godz. 6.50 do godz. 8.15.
 • Rozchodzenie dzieci odbywa się do godz. 17.30. Ewentualnie opóźnienie odbioru dziecka powinno być zgłoszone.
 • Dziecko z Przedszkola może odbierać Rodzic lub osoba dorosła przez niego osobiście wskazana i upoważniona.
 • Do Przedszkola nie przyprowadza się dzieci chorych: kaszlących, z temperaturą, zakatarzonych, z wysypką oraz z innymi dolegliwościami.
 • Dziecko powinno być ubierane wygodnie i schludnie. Ubranie powinno być tak uszyte, aby nie sprawiało dziecku trudności w samodzielnym ubieraniu.
 • Ze względu na dobro dziecka Rodzice powinni brać czynny udział w życiu Przedszkola.
 • Kontakty z personelem przedszkola powinny układać się na zasadzie wzajemnego zrozumienia i poszanowania. W przypadku spraw spornych należy skontaktować się z Dyrektorem Przedszkola.
 • Odpłatność za Przedszkole powinna być uiszczana do 10-ego każdego miesiąca z góry. Uchylanie się od terminu uiszczania opłat może spowodować usunięcie dziecka z przedszkola do czasu uregulowania należności.
 • Przedszkole Niepubliczne Sióstr Elżbietanek Nr 2.
  ul. Kołłątaja 13, 05-400 Otwock
  tel.: 22 779 22 35
  przedszkole@elzbietanki-otwock.pl

 • ORGAN PROWADZĄCY:
  Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety-Prowincja Warszawska ul. Rycerska 2, 00-254 Warszawa
  tel. +48 22 831-18-43

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »