Zasady przyjmowania dzieci


ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA:

W Przedszkolu Niepublicznym Sióstr Elżbietanek nr 2 funkcjonuje pięć oddziałów przedszkolnych:

       • 2,5-latków;
       • 3-latków;
       • 4-latków;
       • 5-latków;
       • 6-latków.

         

        • Rekrutacja/zapisy dzieci trwają od 1 lutego do połowy marca danego roku (za zgodą Dyrektora placówki także w innym terminie)
        • Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola można otrzymać w sekretariacie przedszkola lub pobrać ją ze strony internetowej - link poniżej
        • Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola wpłacają wpisowe w wysokości 400 zł i jest ono bezzwrotne przy rezygnacji z przedszkola (przy zapisie drugiego i kolejnego dziecka opłata 50% wpisowego)
        • Opłata za drugie i kolejne dziecko (rodzeństwo) wynosi 50% podstawowej miesięcznej opłaty stałej
        • Kwalifikacje i przyjęcie dzieci do przedszkola odbywa się przez cały rok.
        • Zainteresowani przedłużeniem umowy na następny rok szkolny zobowiązani są do załatwienia wszelkich formalności do dnia 28 lutego danego roku szkolnego.
        • Umowa o świadczenie usług przedszkola zawierana jest na czas określony, to jest na dany rok szkolny.
        • Pierwszeństwo do zawarcia umowy o świadczenia usług przedszkola w kolejnym roku szkolnym mają: dzieci uczęszczające do przedszkola oraz rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola.


Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje Dyrektor przedszkola.

 

Do pobrania : Karta zgłoszeniowa